Οι εφαρμογές Norton Internet Security & Personal Firewall παρουσιάζουν προβλήματα συμβατότητος με διάφορους δικτυακούς τόπους λόγω κάποιων εξ' ορισμού ρυθμίσεών τους. Αυτά τα προβλήματα λύνονται εύκολα με την παρακάτω διαδικασία.
  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Norton Internet Security ή Norton Personal Firewall με δεξί κλικ στην δεξιά κάτω γωνία της οθόνης σας. Τότε θα εμφανισθεί το ακόλουθο παράθυρο:

  2. Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στη ρύθμιση "Privacy Control" περίπου στο μέσο του παραθύρου όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη (με το πορτοκαλί βέλος). Τότε θα αλλάξουν τα περιεχόμενα της δεξιάς πλευράς του παραθύρου όπως φαίνεται παρακάτω:

  3. Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στο κουμπί "Configure" στην κάτω-δεξιά γωνία όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη (με το πορτοκαλί βέλος). Τότε θα εμφανισθεί ένα νέο παράθυρο:

  4. Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στο κουμπί "Advanced" όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη (με το πορτοκαλί βέλος). Τότε θα εμφανισθεί ένα νέο παράθυρο:

  5. Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στην επιλογή "Permit" της ρύθμισης "Information about visited sites" όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη (με το πορτοκαλί βέλος). Αφού το κάνετε αυτό, το παράθυρο θα πρέπει να εμφανίζεται όπως στην παρακάτω οθόνη (δηλαδή η επιλογή "Permit" θα πρέπει να έχει "μαυρίσει" (επιλεγεί). Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί "OK" για να κλείσετε το παράθυρο όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη (με το πορτοκαλί βέλος).

  6. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα της εφαρμογής. Δεν χρειάζεται καμμιά άλλη ρύθμιση.