Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Δαπάνες Δημόσιας & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν, για πρώτη φορά, στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, για τα έτη
από το 2012 έως το 2016.

Τα στοιχεία της Έρευνας των Οικονομικών της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αφορούν τόσο στη Δημόσια (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια) όσο και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).

Ειδικότερα:

• Οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση το 2016 σε σύγκριση με το 2015 μειώθηκαν κατά 3,7%, ενώ σε σύγκριση με το 2012 μειώθηκαν κατά 10,0%. (πίνακες 1 και 2, γραφήματα 1 και 2). Οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό στον Απολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ πηγές αποτελούν και τα Υπουργεία που παρέχουν τυπική εκπαίδευση (Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

• Οι «Διεθνείς Πηγές» αναφέρονται σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνονται προς την Κεντρική Κυβέρνηση και από εκεί προς την Εκπαίδευση.

• Οι δαπάνες των Νοικοκυριών για εκπαίδευση το 2016 σε σύγκριση με το 2015 μειώθηκαν κατά 4,4%, ενώ σε σύγκριση με το 2012 μειώθηκαν κατά 14,7% (πίνακας 5). Οι δαπάνες των νοικοκυριών σχετίζονται με τις πληρωμές που πραγματοποιούν τα Νοικοκυριά για την αγορά σχολικού εξοπλισμού, βιβλίων, αναλώσιμων, πληρωμή διδάκτρων στην τυπική και τη σκιώδη εκπαίδευση.

• Οι συνολικές δαπάνες για αμοιβές Εκπαιδευτικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) το 2016 σε σύγκριση με το 2015 αυξήθηκαν κατά 1,2%. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα Επαγγελματικά Λύκεια και τα Γενικά Λύκεια κατά 7,0% και 3,8% αντίστοιχα. Μείωση παρουσιάστηκε στα Γυμνάσια κατά 4,6%. Κατά τη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2012,οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 14,4%. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα Επαγγελματικά Λύκεια κατά 29,0% και στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Τομέας) κατά 20,7% (πίνακας 8 και γράφημα 3).

• Οι συνολικές δαπάνες για αμοιβές Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια) το 2016 σε σύγκριση με το 2015 αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ σε σύγκριση με το 2012 μειώθηκαν κατά 22,3%. (πίνακας 9).

Δείτε αναλυτικά την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις δαπάνες στην εκπαίδευση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες που αναφέρονται παραπάνω εδώ


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078