Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Ρύθμιση για τους Φοιτητές των Τμημάτων Λογοθεραπείας

Στο νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, με το ’ρθρο 48 γίνεται η εξής ρύθμιση για τους φοιτητές των τμημάτων Λογοθεραπείας:

«Οι σπουδαστές Τ΅ή΅ατος Λογοθεραπείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ΅ατος (Α.Ε.Ι.) που διαγράφονται ΅ε απόφαση του οικείου τ΅ή΅ατος, ΅ετά την εισαγωγή τους στο τ΅ή΅α αυτό, επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες παραπέ΅πονται ΅ε ευθύνη του τ΅ή΅ατος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοϊα ή δυσαρθρία ή τραύλισ΅α ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ’ υπέρβαση του αριθ΅ού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τ΅ή΅ατος Α.Ε.Ι. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελ΅άτων (Α.Σ.Τ.Ε.) επό΅ενης προτί΅ησής τους στο ΅ηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθ΅ολογία τουλάχιστον του τελευταίου εισαγό΅ενου.»


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078