Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Στατιστικά Στοιχεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (κυρίως αναφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια-ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2017/2018 και συγκριτικά στοιχεία των περιόδων 2017/18 και 2016/17. Συνοπτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι:

• Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 456, έναντι 454 κατά το σχολικό
έτος 2016/2017.
• Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017,
παρουσίασε μείωση από 12.568 σε 12.536.
• Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017,
παρουσίασαν μείωση από 98.568 σε 97.452.
• Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017,
παρουσίασαν μείωση από 28.495 σε 26.610.
• Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2017/2018
ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,8 μαθητές, ίδια με αυτή του σχολικού έτους 2016/2017.
• Η περιφέρεια Αττικής για το σχολικό έτος 2017/2018 συγκέντρωσε το 27,3% του σχολικού
πληθυσμού της Χώρας των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ όλων των υπουργείων.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τους πίνακες και τα γραφήματα που περιλαμβάνουν εδώ


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078