Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Στατιστικά Ειδικής Αγωγής

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) του σχολικού έτους 2017/2018.

Η εν λόγω έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία - Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια - Ειδικά Λύκεια - Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια -Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας παρατηρούνται τα ακόλουθα:

α) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε 297 έναντι 296 κατά το σχολικό έτος 2016/2017.

Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε 188 έναντι 161 κατά το σχολικό έτος 2016/2017 (Πίνακας 1).

β) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018 αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017 (Πίνακας 2).

γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,0% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 33,0% οι θήλεις (Πίνακες 2 και 3).

δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ: Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 35,6% και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 30,6% (Πίνακας 3).

ε) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΜΑΘΗΤΩΝ: Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2016/2017 ήταν 1 προς 2,76 (Πίνακας 2).

στ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17,0% (Πίνακας 2).

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της ειδικής αγωγής και τους πίνακες που αναφέρονται παραπάνω εδώ


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078