Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Αριθμός Φοιτητών & Στατιστικά Τεχνολογικού Τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας-TEI), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2017/2018. Τα βασικά σημεία των στοιχείων που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

• Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε αύξηση κατά 3,0% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας (από 226.599 σε 233.477). Αύξηση παρουσιάζεται κατά 12,9% στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και 10,0% στο ΤΕΙ Πελοποννήσου κατά την ίδια περίοδο (Πίνακας 1).

• Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εμφανίζονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (17,0%), και στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (14,6%). Αντίθετα, το ΤΕΙ Ηπείρου παρουσίασε μείωση κατά 22,7%. (Πίνακας 2).

• Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε μείωση κατά 10,2%, παρόλα αυτά, σημειώνεται αύξηση των πτυχιούχων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου κατά 21,9% (Πίνακας 3).

• Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, με εξαίρεση το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την ΑΣΠΑΙΤΕ (Πίνακας 4).

• Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν αύξηση κατά 42,1%. Σημαντική αύξηση των πτυχιούχων μεταπτυχιακών φοιτητών εμφανίζεται στο ΤΕΙ Ηπείρου και στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (Πίνακας 5).

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους πίνακες που αναφέρονται παραπάνω εδώ


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078